Over mij

Mijn naam is Linda van den Berg, geboren in 1980. Samen met mijn lieve man Rik hebben wij drie prachtige kinderen uit de geboortejaren 2010, 2012 en 2014.  

Ik heb vele gebeurtenissen meegemaakt in mijn leven. Pas op mijn 40ste werd mij duidelijk hoe mijn hele basisschool periode is gelopen. De basisschool periode is een bepalende periode voor mij geweest, voor hoe ik mezelf bijna mijn gehele leven heb gezien. Er werd mij altijd verteld dat ik rond de kleuterklas matig slechthorend was en als hulpmiddel hoortoestellen droeg. In die tijd dacht ik dat men niet goed wist hoe ze daar mee om moesten gaan, dat ik hierdoor 4 x van school was veranderd en dat dit me zo onzeker had gemaakt. Nu zie ik terug dat men pas op mijn 8e jaar pas wist dat ik matig slechthorend was. Totdat dit duidelijk was, werd ik bestempeld als iemand die zwakbegaafd was en dacht men dat ik niet goed genoeg kon leren om op een reguliere basisschool mee te draaien. Alle puzzelstukjes vielen nu nog beter in elkaar. Nu begrijp ik nog beter waarom ik me altijd dom voelde, geen zelfvertrouwen had, ik voelde me nooit begrepen, gehoord en gezien, ik voelde me onveilig, onzeker en ik was faalangstig. Mijn eigenwaarde was ik kwijt.

Mijn eerste levensjaren tot 9 jaar liep ik een spraak/taal en leer achterstand op. Doordat ik veel informatie had gemist, miste ik natuurlijk ook bouwstenen om op de juiste manier verder te leren. Ik presteerde onder mijn niveau, ik werd niet uitgedaagd in mijn basisschoolperiode omdat men dacht dat ik het niet aan kon. Na het dragen van hoortoestellen merkte ze aan mij dat het beter met me ging, ik pakte de lesstof beter op, begon meer te praten. Toen kon ik wel gewoon naar een reguliere middelbare school.  

Maar niemand die aan mij zag hoe ik me van binnen voelde, na alles wat er was gebeurd. Diep in mijn hart wist ik dat ik veel meer in me had dan men deed geloven. Maar door dat er al zoveel met me gebeurt was en door mijn hooggevoeligheid wist ik gewoonweg niet meer welke gevoelens er nu van mijzelf waren of welke van een ander? Daardoor was ik zo afhankelijk geworden van anderen en vond ik het zo moeilijk om mijn eigen keuzes te maken in het leven. Naar mate ik ouder werd voelde ik me letterlijk en figuurlijk nooit fijn in mijn eigen lichaam. Ik ervaarde veel stress en ik was altijd gespannen. Ik was een echte emotie eter. 

Gezin situatie 

We hebben 3 prachtig kinderen mogen krijgen en tussendoor hebben we te maken gehad met een miskraam en een zwangerschap die we met 25 weken zwangerschap hebben beëindigd. Onze zoon had een zware afwijking en zou volgens de artsen heel zwaar gehandicapt zijn. Het was zwaar om voor een keus te moeten staan. Het was een heftige periode voor ons geweest.

Het moederschap viel me zwaar, wat ik eigenlijk niet had voorzien. Ik zag alles als vanzelfsprekend en ik werkte op de automatische piloot. Later besefte ik dat ik niet genoot van het moederschap. Ik was aldoor gestrest en gespannen. Mijn oudste zoon was als baby al heel pittig omdat hij veel huilde. Naar mate hij ouder werd, werden de driftbuien alleen maar erger. Ik vond de opvoeding zwaar. Ik begon steeds meer te weten te komen over Nieuwetijdskinderen, Hooggevoeligheid, kinderen met een “sterke eigen wil”. Dat was waar ik mijn zoon heel erg in herkende. Op een gegeven moment volgde ik een cursus “emoties van kinderen” . Er werd mij gevraagd; “is er iets in jouw leven wat jij oneerlijk vindt”, wat het gedrag van jouw kind weerspiegelt? Toen is bij mij het balletje gaan rollen en ben ik voor mezelf hulp gaan zoeken.

Werk situatie

2006 tot en met 2018 was ik werkzaam als pedagogisch medewerkster in de kinderopvang. Ik zat er al heel lang niet meer op mijn plek en eindelijk durfde ik de knoop door te hakken om ontslag te nemen. Eind 2018 werd mij duidelijk dat ik een eigen onderneming moest beginnen. In maart 2019 ontstond de naam Voice of your Heart Healing. Tussentijds zijn er verschillende dingen op mijn pad gekomen wat niet voor mij werkte. Vanaf Juli 2019 kwam er op een bijzondere wijze iemand op mijn pad die mij coaching gaf en met klankschalen werkte. Al snel werd duidelijk dat ik die cursus ook moest gaan volgen. Tijdens de cursus leerde ik nog veel meer over mijzelf, over mijn familiesysteem waarin ik ben opgegroeid, het systeem in ons gezin, de relatie met mijn man en andere relaties. Vanaf het moment dat ik aan mijn innerlijke welzijn werk met klankentherapie en coaching voel ik me lichter, gelukkig en volg ik mijn innerlijke stem en de extra kilo’s vielen er vanzelf af waardoor ik nu eindelijk ook echt thuis voel in mijn lijf!

Ik kijk er naar uit om jou te mogen helpen wie jij echt in de kern bent. Zodat ook jij meer gaat luisteren naar wat jouw stem van je hart te vertellen heeft.